Anmälan till Svenska Boxerklubben Närke-Värmland

Officiella Boxerutställning

Örebro 2020-05-01

Domare: Kåre Olesen-Noerklit

Obligatoriska fält är markerade med *

Jag vill anmäla till

Info

Uppgifter om hunden

Uppgifter om föräldradjur

Uppgifter om ägaren

Övrigt

Sista anmälningsdag 2020-04-19

* Jag har tagit del av SKK's utställnings- och championatregler.


* Jag har läst och accepterat Svenska Boxerklubbens regler för anmälan till utställning.Genom att trycka på 'Skicka' godkänner du att Boxerklubben behandlar och lagrar dessa uppgifter elektroniskt
samt bekräftar att du har läst och accepterat Boxerklubbens sekretess- och integritetspolicy.

 

Svenska Boxerklubben hanterar dina personuppgifter med vederbörlig försiktighet och respekterar integriteten för varje person som besöker webbplatsen.

Immateriell egendom

Innehållet på denna webbplats är immateriell egendom som tillhör Svenska Boxerklubben. Du har rätt att länka till innehåll på vår webbplats. Vill du däremot använda bilder, texter eller dylikt på annat sätt måste du ange källan. Svenska Boxerklubben förbehåller sig den immateriella rätten till de bilder, texter, dokument etc. som du skickar in. Du ansvarar själv för att dessa bilder, texter, dokument etc. inte kränker tredje parts immateriella rättigheter.

Uppgifternas tillförlitlighet

Informationen på denna webbplats är främst avsedd för Svenska Boxerklubbens medlemmar. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera att innehållet på denna webbplats är korrekt och uppdaterat, men påtar oss inget ansvar för krav eller förluster som orsakats av att någon tar innehållet på denna webbplats för korrekt. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet.

Personuppgifter

Svenska Boxerklubben registrerar inga personuppgifter om dig med mindre att du frivilligt lämnar dem till oss. Om du lämnar personuppgifter till oss kommer vi att lagra denna information om dig. Vi säljer inte, eller på annat sätt vidarebefordrar, personuppgifter till tredje part. Undantaget från detta är inom SBK/SKK-sfären där vi använder personuppgifterna för att t ex registrera eller uppdatera medlemsskap.

Ej personligt identifierbara uppgifter

I vissa fall samlar vi in uppgifter om dig som inte är personligt identifierbara. Vi samlar in statistik för att kunna analysera besöksfrekvens, populära sidor, felaktiga anrop mm. Exempel på denna typ av uppgifter är: Vilken typ av webbläsare du använder; den typ av datorsystem du använder; tidpunkt besöket gjordes; vilka sidor du hämtat samt domännamnet på den webbplats från vilken du länkade till vår webbplats.

Cookies

Denna webbplats använder cookies, se mer under 'Information angående cookies'.

På av Svenska Boxerklubben arrangerade utställningar gäller SKK's Utställnings- och championatregler.

Alla angivna priser är i SEK. Förhöjd avgift gäller fr o m 15 dagar före sista anmälningsdag. Anmälningsavgiften ska betalas snarast efter anmälan, dock aldrig senare än sista anmälningsdag.

Anmälaren ansvarar själv för att lämnade uppgifter är korrekta.

Svenska Boxerklubben kan komma att på sin webbplats publicera digitaliserade kritikblanketter, fotografier på hund och/eller ägare samt ägarens namn och postadress (dock ej gatuadress eller motsvarande) i t. ex. katalog och/eller resultatlistor.

Svenska Boxerklubben påtar sig inget ansvar för eventuella felaktiga uppgifter i detta formulär eller för eventuella felaktigheter i funktioner i detta formulär.

Copyright 2013-2015, Svenska Boxerklubben

Om du klickar på länken till vänster om ikonen så sparas de angivna ägaruppgiftena samt hundens regnr som en s.k. cookie lokalt på din dator.

Det medför att formuläret kommer ihåg uppgifterna tills nästa gång du ska anmäla en hund till en Boxerspecial, eller på vissa andra ställen på boxerklubben.org där personuppgifter behövs.

Informationen sparas endast på denna dator.

Juniorklass 9–18 månader (junkl)

Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 9 månaders ålder men inte fyllt 18 månader.

Unghundsklass 15–24 månader (ukl)

Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder men inte fyllt 24 månader.

Bruksklass 15– månader (bkl)

Denna klass anordnas för raser för vilka det finns rasspecifika prov och är öppen för provmeriterad hund som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder.

Öppen klass 15– månader (ökl)

Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder.

Veteranklass (vetkl)

Denna klass är öppen för hund, som den dag den ställs ut uppnått 8 års ålder.

Valpklass 4–6 månader (inofficiell klass som inte stambokförs)

Denna klass är endast öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 4 månaders ålder men inte fyllt 6 månader.

Valpklass 6–9 månader (inofficiell klass som inte stambokförs)

Denna klass är endast öppen för hund som den dag den ställs ut uppnått 6 månaders ålder men inte fyllt 9 månader.