Anmälan till Boxerläger 2019

2019-07-14 till 2019-07-20

Tånga Hed, Vårgårda

Obligatoriska fält är markerade med *

Typ av anmälan *

Uppgifter om deltagaren

Namn *
Medlemsnr *, Personnr *   Varför personnr?
Adress *
Postnr, postadress * 
Telefon (mobil)*
E-post *

Uppgifter om hunden

Hundens namn samt tilltalsnamn *
Ålder (år), Kön:  
Ras *

Övrigt

Grupp *
Reservplats
Vilket stämmer bäst?
Boende *  Info om boende
Kost *  Info om kost
Speciella önskemål ang. mat:
(t ex allergier eller vegetarian)
Övrig information:

 

* Jag har tagit del av och accepterar Svenska Boxerklubbens anmälnings- och avbeställningsvillkor.
* Jag godkänner att Boxerklubben behandlar och lagrar dessa uppgifter inklusive mina personuppgifter elektroniskt, samt bekräftar att jag har läst och accepterat Boxerklubbens sekretess- och integritetspolicy.

 

Svenska Boxerklubben hanterar dina personuppgifter med vederbörlig försiktighet och respekterar integriteten för varje person som besöker webbplatsen.

Immateriell egendom

Innehållet på denna webbplats är immateriell egendom som tillhör Svenska Boxerklubben. Du har rätt att länka till innehåll på vår webbplats. Vill du däremot använda bilder, texter eller dylikt på annat sätt måste du ange källan. Svenska Boxerklubben förbehåller sig den immateriella rätten till de bilder, texter, dokument etc. som du skickar in. Du ansvarar själv för att dessa bilder, texter, dokument etc. inte kränker tredje parts immateriella rättigheter.

Uppgifternas tillförlitlighet

Informationen på denna webbplats är främst avsedd för Svenska Boxerklubbens medlemmar. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera att innehållet på denna webbplats är korrekt och uppdaterat, men påtar oss inget ansvar för krav eller förluster som orsakats av att någon tar innehållet på denna webbplats för korrekt. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet.

Personuppgifter

Svenska Boxerklubben registrerar inga personuppgifter om dig med mindre att du frivilligt lämnar dem till oss. Om du lämnar personuppgifter till oss kommer vi att lagra denna information om dig. Vi säljer inte, eller på annat sätt vidarebefordrar, personuppgifter till tredje part. Undantaget från detta är inom SBK/SKK-sfären där vi använder personuppgifterna för att t ex registrera eller uppdatera medlemsskap.

Ej personligt identifierbara uppgifter

I vissa fall samlar vi in uppgifter om dig som inte är personligt identifierbara. Vi samlar in statistik för att kunna analysera besöksfrekvens, populära sidor, felaktiga anrop mm. Exempel på denna typ av uppgifter är: Vilken typ av webbläsare du använder; den typ av datorsystem du använder; tidpunkt besöket gjordes; vilka sidor du hämtat samt domännamnet på den webbplats från vilken du länkade till vår webbplats.

Cookies

Denna webbplats använder cookies, se mer under 'Information angående cookies'.

Ladda ner anmälnings- och avbokningsvillkor i PDF-format

Anmälnings- och avbokningsvillkor

Anmälan

Anmälan registreras vid bokningstillfället och du har en plats reserverad i den grupp du valt under tio dagar. Anmälan är bindande när anmälningsavgiften betalts.  Efter detta gäller avbokningsvillkoren.

Bekräftelse

När du anmält dig så skickas en automatisk bekräftelse till den epost-adress du angivit på anmälan. Av denna framgår vad du har anmält till, vilka val du gjort och den totala kostnaden för detta. Det framgår även vilka betalningsvillkor och betalningsdatum som gäller och referensnumret som ska anges vid betalning.

Betalning

Betalning sker till Svenska Boxerklubbens PlusGiro 27109-8. Ange refnr och namn anges vid betalning. Endast en anmälan (ett refnr) per betalning.

Anmälningsavgiften

Anmälningsavgiften 1500 kr ska vara bokförd på Boxerklubbens konto senast 10 dagar efter anmälan annars riskerar du att förlora din reserverade plats i gruppen.

Slutlikviden

Slutbetalning (full likvid) ska vara bokförd på Boxerklubbens konto senast tre veckor (21 dagar) före lägrets start. Är inte avgiften betalt i sin helhet vid lägrets start kan en straffavgift komma att tas ut (500 kr) vid ankomst till lägret.

Påminnelser

Räkna inte med att påminnelser om utebliven betalning kommer skickas, se helt enkelt till att betala i tid!

Prioriteringsordning

Den enda egentliga intäktkällan lägret har är kursavgiften. Samtidigt är instruktörskostnaden en relativt stor utgift. Det är alltså ett krav att vi så långt möjligt är fyller grupperna. För att kunna göra det att släpper vi även icke medlemmar (och således även andra raser). Naturligtvis har Boxerklubbens medlemmar företräde.  Detta sker genom att våra medlemmar får bör anmäla sig till lägret en månad tidigare än övriga. Efter denna period sker anmälan på lika villkor.

Avbokningar

Varje avanmälan till lägret, oavsett anledning, kostar klubben pengar. Därför är vi nödsagade att vara strikta vad gäller återbetalning. Se ”Avbokningsvillkor” nedan.

Avbokningsvillkor

Avbokning pga. sjuk/skadad hund eller förare

Full återbetalning av lägeravgift medges vid akut sjukdom eller skada hos hund eller förare som är av den art att man bedöms inte kunna delta. Detta ska kunna styrkas med veterinär/läkarintyg. Återbetalning ges naturligtvis även vid akut sjukdom hos minderåriga barn eller dödsfall hos hund/förare/nära anhörig.

Ex:

Avbokning pga. annan orsak

Vid avbokning pga. annan orsak än de ovan beskrivna gäller följande:

Ex:

Ändring av bokningar

Vid alla ändringar av bokningar står deltagaren för hela risken/får hela vinsten. Medför ändringen alltså att kostnaden ökar för Boxerklubben står deltagaren för hela kostnaden. Om ändringen medför att kostnaden minskar för Boxerklubben återbetalas hela mellanskillnaden till deltagaren.

Ex:

Svenska Boxerklubben arrangerar Boxerlägret i samarbete med Studiefrämjandet. För att kunna administrera detta kräver Studiefrämjandet personnr för varje lägerdeltagare.

Svenska Boxerklubben hanterar dina personuppgifter med vederbörlig försiktighet och respekterar integriteten för varje person som besöker webbplatsen.

Rum

Camping

I priset ingår campingtomt med el, tillgång till dusch och kök. Husvagn eller tält medtages.

Inget boende

Välj detta alternativ om du själv arrangerar ditt boende.

 

Klubben bjuder alla lägerdeltagare på hamburgare etc på söndag kväll.

Boscars är vår "galafest" på torsdagen då vi äter och dricker gott samt utser vinnare i olika kategorier som "Årets instruktör", "Årets boxer" etc.
Kvällen avslutas med dans och klackarna i taket långt in på småtimmarna :)

Copyright 2019, Svenska Boxerklubben